U bent hier:Home > Privacybeleid

Privacybeleid van Parkinson Café Valkenswaard

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Parkinson Café Valkenswaard verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Let op! : het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging.
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt via het geldende privacybeleid van de Parkinson Vereniging. Leden van de Parkinson Vereniging kunnen het voor hen geldende privacybeleid vinden via www.parkinson-vereniging.nl/privacy.

Het Parkinson Café Valkenswaard houdt uitsluitend een lijst met persoonsgegevens bij van personen die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die wel aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in het Parkinson Café Valkenswaard en de activiteiten ervan. Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken, is onderhavig privacy beleidsdocument bestemd.

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens Parkinson Café Valkenswaard is: mevr. M. Schurgers.
De Parkinson Cafévrijwilliger(s) die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van personen, die geen lid zijn van de Parkinson Vereniging, maar die wel een relatie hebben met genoemd Parkinson Café, is/zijn bereikbaar via info@parkinsoncafevalkenswaard.nl.

2. Welke gegevens verwerkt het Parkinson Café Valkenswaard en voor welk doel
2.1 In het kader van uw belangstelling voor Parkinson Café Valkenswaard worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geslacht b) adresgegevens c) telefoonnummer, e-mailadres.
2.2 Parkinson Café Valkenswaard verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Parkinson Café Valkenswaard en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten.

E-mail berichtgeving: Parkinson Café Valkenswaard gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie over het Parkinson Café Valkenswaard toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke vrijwilliger(s) die de persoonsgegevens namens het Parkinson Café verwerkt/verwerken, zie sub 1.

3. Bewaartermijnen
Parkinson Café Valkenswaard gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over het Parkinson Café. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door het Parkinson Café geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Parkinson Café
Valkenswaard. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de Parkinson Cafévrijwilliger(s) [sub 1] die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze vrijwilliger(s) werkt/werken daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de Parkinson Vereniging zijn opgesteld.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de Parkinson Cafévrijwilliger(s) [sub 1] die belast is/zijn met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van Parkinson Café Valkenswaard kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Parkinson Café Valkenswaard of de vrijwilliger(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken of uw verzoeken behandelt/behandelen, kunt u contact opnemen met de Parkinson Vereniging via info@parkinson-vereniging.nl
5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen
worden gericht aan het e-mailadres zoals genoemd onder 5.2.

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
van de Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl) bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Parkinson Vereniging
De Parkinson Vereniging maakt zich sterk voor informatievoorziening,
belangenbehartiging, onderzoek en lotgenotencontact (onder andere in de vorm van Parkinson Cafés).
Bezoekers van Parkinson Cafés worden aangemoedigd lid te worden van de
Parkinson Vereniging. Indien u lid of donateur wordt van de Parkinson
Vereniging verstrekt u uw persoonsgegevens aan de Parkinson Vereniging en niet aan een Parkinson Café in het bijzonder. Hiermee geeft u uitdrukkelijk
toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met het privacybeleid van de
Parkinson Vereniging te verwerken. Dit beleidsdocument is te vinden op:
www.parkinson-vereniging.nl/privacy.
U kunt zich aanmelden als lid of donateur van de Parkinson Vereniging via
https://www.parkinson-vereniging.nl//word-lid

Attentie: Laat ons s.v.p. weten als wij uw gegevens uit ons bestand moeten verwijderen. U kunt hiervoor gebruik maken van ons email formulier.

Download HIER het privacybeleid als PDF.

Last edited:

Leestafel PC Valkenswaard

Bent u benieuwd welke boeken er op onze leestafel liggen? Klik hier.

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.

Leestafel PC Valkenswaard

Bent u benieuwd welke boeken er op onze leestafel liggen? Klik hier.

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.